Praktické aplikácie fúkanej izolácie


Bezšpárová izolácia

Voľné fúkanie

Parozábrana

Priznané klieštiny

Oprava tepelnej izolácie väzníkového krovu